Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 781eb688ec48a80ab0521601c706cb55
orzel.png 9a3e4e9c6d391766d28083d4d5461462
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png c75be533b3ad75558717d946831078c4
Współpraca międzynarodowa
04-04-2016

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png 607bee0ca5c3f29eacb13f11f050911c
buttonBJiOR.png 69e324f0e8543659bffd3a7499c1e307
buttonEPUAP.png bc3f0a3ac974fe486dd922cbe898b3ca
buttonNEWSLETTER.png db9f5e88838374def6c65d87f9b1b3ab
buttonBIP2.png a9de9ee99d0c1855259da4bd58e7b0e6
buttonTwitter.png 68886ed0c94860838ccfd0966e7ee910