Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 9a0cb7a88118ba70645217e19a469f70
orzel.png 623561b2e980aae1585247ec8087eb03
pl
en
top news port mstr
 
Współpraca międzynarodowa
15-04-2015

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png c2a20ede0be8a08e5425a1cceb5ccf9f
buttonBJiOR.png a959dc482a625c31d99e831fa1b2ff40
buttonEPUAP.png 97f7235c04f8c3e6ff3ba818509b4ab3
buttonNEWSLETTER.png 413239fc081b85ef604feae41556f7c3
buttonBIP2.png af0b91b5026323beeeabe36b4e99e7ce
buttonTwitter.png 11b44b5679cd1b2bb761285863843195