Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 4a9a4415f9e37a2ddc41f9262e837367
orzel.png 6524247caab92ca128d30efce38c7f22
pl
en
top news port mstr
 
Współpraca międzynarodowa
15-04-2015

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 452c2edf17dd6a0b513d4dcc9156a6da
buttonBJiOR.png 76a728c919e250deb36b7388fe80b0c8
buttonEPUAP.png 79a0db38abc66bd97446a7d34a0c3629
buttonNEWSLETTER.png 0002cab6e180b01aab3b77f460f1ba9f
buttonBIP2.png 2c2a62151fad16af2cffc494f0d41e28
buttonTwitter.png 45f0604c29886a77c7b16c654e41d8d7