Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 54d92093fc62cdda290b71673cb0c88e
orzel.png e57b778c005b90ed57196b100f448b5b
pl
en
top news port mstr
 
Współpraca międzynarodowa
04-04-2016

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 145010ad59a6ff6db3535dddc0b94f33
buttonBJiOR.png e329eb29a4efc06384cd45678c2c7d94
buttonEPUAP.png e753969f78afbca6ce1d2355e7d59959
buttonNEWSLETTER.png ce6151fe595d0a863f35e5007c573461
buttonBIP2.png 0ca95276232953f2bc35f0bb93501535
buttonTwitter.png 5b5ddf558464e7ee3fda3e159d5b8cf9