Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 1e9711c6ddfaa59bc3b76202943aecf0
orzel.png 78d25cc35a05c8195af50beb4b5cdd06
pl
en
top news port mstr
 
Współpraca międzynarodowa
04-04-2016

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016.png f67cb04ac86ba4643d9c0df47f26626c
buttonBJiOR.png 6aa613dde1a415a48c988a1df041950d
buttonEPUAP.png 70a87f1924e86a8aec1f7626ff2650c7
buttonNEWSLETTER.png 3921245669ab260bdc0fb1bb6f66b2c4
buttonBIP2.png 333571694a18362f0dde57f1b1c43f31
buttonTwitter.png 351cf1e416dca16977a0a460f4126f36