Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 57a55be34bb528cc37e5600ee54e35fc
orzel.png 7e42663d07e6bd31d4575e68c9012c26
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 3a68afa6052fe2238d896b9559a53889
Współpraca międzynarodowa
04-04-2016

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 360454eb4394be0a67e9959ac6975985
buttonBJiOR.png 74b81cf02a2549df960db3481d878004
buttonEPUAP.png 9048929821b55ac5a29fc920c0021a45
buttonNEWSLETTER.png 44532ea6b2a2975b274b07be6a9dfda5
buttonBIP2.png 49309bffbff7a40a7ac49fd7a6705478
buttonTwitter.png 9597b221bb777b4f1edbdd3e20c8a15c