Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ea78727911a3b1e94b28059296f186bc
orzel.png 82d62931e68b9cd1877f69e89737f696
pl
en
top news port mstr
 
Współpraca międzynarodowa
04-04-2016

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 27f00a8b812cc082c46b7965a86d730e
buttonBJiOR.png 363f868aee09c2ea5f79e81a2f55428d
buttonEPUAP.png 29560db24187e7d3d6aaa8f97f186233
buttonNEWSLETTER.png eb04704443c2cc734c5c9f4095724a02
buttonBIP2.png feda8a078b2d702e3184d4374b5d1cc0
buttonTwitter.png f954868c15a5361029cb65c9044159b1