Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 68447e3221f145c810b608bb5f05c2cf
orzel.png 6980607700a4899ebcdb2a427f7860d6
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png fc24a4eea6acd0be2ca2329bc1cffcbf
Poradnik - materiały jądrowe
04-04-2016

Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i  wykonujących działalność z technologiami jądrowymi

W Państwowej Agencji Atomistyki został przygotowany „Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i wykonujących działalność z technologiami jądrowymi”. Materiały jądrowe w Polsce wykorzystywane są m.in. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz zakłady medyczne, naukowe  i przemysłowe.

Potrzeba przygotowania Poradnika wyniknęła z faktu, że liczba podmiotów, które muszą dostarczyć informacji związanych z zabezpieczeniami materiałów jądrowych, może wzrosnąć wraz z rozwojem programu energetyki jądrowej. Polska powinna rozwinąć istniejące mechanizmy, aby zapewnić, że wszystkie podmioty zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu (czyli PAA) informacji związanych z zabezpieczeniami są świadome obowiązku składania stosownych sprawozdań. Dodatkowo, opublikowanie Poradnika realizuje jedną z rekomendacji INIR* – „Planowanie opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących zabezpieczeń, w tym stworzenie krajowego systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych”.

* misja ekspertów MAEA, która w Polsce miała miejsce w 2013 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png ed4694ca7ac7971a520fe04f67ce5834
buttonBJiOR.png df676d83f6c26123eec9ae037034f002
buttonEPUAP.png 27dd434ebdfa5d71396a2d1e394431f5
buttonNEWSLETTER.png 9eb50249a1d614bb3205b0e61d8a90d7
buttonBIP2.png 236892cc238022eee6486b79652893d1
buttonTwitter.png ea5c5a07844859b5382c93a9ba2224fd