Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png d2c455b43ed5fc48e5e5e0aa2735a31f
orzel.png a2a89ff6f2c05f6067390b40518ecba7
pl
en
top news port mstr
 
Poradnik - materiały jądrowe
04-04-2016

Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i  wykonujących działalność z technologiami jądrowymi

W Państwowej Agencji Atomistyki został przygotowany „Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i wykonujących działalność z technologiami jądrowymi”. Materiały jądrowe w Polsce wykorzystywane są m.in. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz zakłady medyczne, naukowe  i przemysłowe.

Potrzeba przygotowania Poradnika wyniknęła z faktu, że liczba podmiotów, które muszą dostarczyć informacji związanych z zabezpieczeniami materiałów jądrowych, może wzrosnąć wraz z rozwojem programu energetyki jądrowej. Polska powinna rozwinąć istniejące mechanizmy, aby zapewnić, że wszystkie podmioty zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu (czyli PAA) informacji związanych z zabezpieczeniami są świadome obowiązku składania stosownych sprawozdań. Dodatkowo, opublikowanie Poradnika realizuje jedną z rekomendacji INIR* – „Planowanie opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących zabezpieczeń, w tym stworzenie krajowego systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych”.

* misja ekspertów MAEA, która w Polsce miała miejsce w 2013 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 2f4c22afb62e426e526f9555f2176c0f
buttonBJiOR.png 655a3a8990c66ece86cd1908ad104512
buttonEPUAP.png b9e4688643498039d1ca5de1f9057d86
buttonNEWSLETTER.png b04f0a86eabcb128e0862b7003e8f1dc
buttonBIP2.png c427ba00cb42a085dd2cd376289ef119
buttonTwitter.png a67b4177b5bf3ddbc698dae07c2f5f95