Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 7c9ff5abaca0db0dae4484f10844d440
orzel.png 322eb180d6ded4200daf71fd2e149979
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 51142168a4dcf14974197f231e27d43f
Poradnik - materiały jądrowe
04-04-2016

Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i  wykonujących działalność z technologiami jądrowymi

W Państwowej Agencji Atomistyki został przygotowany „Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i wykonujących działalność z technologiami jądrowymi”. Materiały jądrowe w Polsce wykorzystywane są m.in. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz zakłady medyczne, naukowe  i przemysłowe.

Potrzeba przygotowania Poradnika wyniknęła z faktu, że liczba podmiotów, które muszą dostarczyć informacji związanych z zabezpieczeniami materiałów jądrowych, może wzrosnąć wraz z rozwojem programu energetyki jądrowej. Polska powinna rozwinąć istniejące mechanizmy, aby zapewnić, że wszystkie podmioty zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu (czyli PAA) informacji związanych z zabezpieczeniami są świadome obowiązku składania stosownych sprawozdań. Dodatkowo, opublikowanie Poradnika realizuje jedną z rekomendacji INIR* – „Planowanie opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących zabezpieczeń, w tym stworzenie krajowego systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych”.

* misja ekspertów MAEA, która w Polsce miała miejsce w 2013 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png b0f8f273eb053ecd378baff42c64162d
buttonBJiOR.png c57d4623c7a220fd78916a6e6cb82ac8
buttonEPUAP.png 02131f1d95dab1e62a6dc0270d3477c4
buttonNEWSLETTER.png f0df8565162a297b955321fbbc928da4
buttonBIP2.png 75ad5871480114f2c8da25d6f0720a4f
buttonTwitter.png 33774dcbe7b27d0a117e49764eea388b