Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png d84bef75e2a9d08b9f8602a6cf2002e6
orzel.png 67e48b6688ee27296c7861e9e7c9934c
pl
en
top news port mstr
 
Poradnik - materiały jądrowe
28-07-2015

Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i  wykonujących działalność z technologiami jądrowymi

W Państwowej Agencji Atomistyki został przygotowany „Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i wykonujących działalność z technologiami jądrowymi”. Materiały jądrowe w Polsce wykorzystywane są m.in. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz zakłady medyczne, naukowe  i przemysłowe.

Potrzeba przygotowania Poradnika wyniknęła z faktu, że liczba podmiotów, które muszą dostarczyć informacji związanych z zabezpieczeniami materiałów jądrowych, może wzrosnąć wraz z rozwojem programu energetyki jądrowej. Polska powinna rozwinąć istniejące mechanizmy, aby zapewnić, że wszystkie podmioty zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu (czyli PAA) informacji związanych z zabezpieczeniami są świadome obowiązku składania stosownych sprawozdań. Dodatkowo, opublikowanie Poradnika realizuje jedną z rekomendacji INIR* – „Planowanie opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących zabezpieczeń, w tym stworzenie krajowego systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych”.

* misja ekspertów MAEA, która w Polsce miała miejsce w 2013 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 1e9f17ea3f7099d52275c72bc08397e6
buttonBJiOR.png 5c1783c724c2d49c489855d27e12453a
buttonEPUAP.png 03dccacab25d2364cf2d9b13a53573c1
buttonNEWSLETTER.png 5b1911d2270cf1c2fec3a63d94302a4d
buttonBIP2.png d5911a14db24a7caafa401313a6284e6
buttonTwitter.png 0fe51aeb32dfd4ab6ad3199893551d13