Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 74cd3fe5e1603dbc28cdc3f196cfbe56
orzel.png 301ab30906af22675e46af1c225fb003
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 0b18d1a73041cbea901165b5d24bd0c8
Misja, wizja i strategia działania
04-04-2016

Wizja:

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Misja:

Państwowa Agencja Atomistyki, poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników, społeczeństwa i środowiska.

Misję swą PAA realizuje poprzez:

 • sprawowanie państwowego dozoru działalności mogących powodować narażenie na promieniowanie jonizujące;
 • systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej kraju;
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku powstania zdarzeń radiacyjnych;
 • współpracę w celu wypełniania zobowiązań Polski w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z traktatów, konwencji oraz umów międzynarodowych,

dysponując w tym celu:

 • odpowiednimi - krajowymi i międzynarodowymi - instrumentami prawnymi;
 • danymi z systemów monitoringu radiacyjnego;
 • uprawnieniami do wydawania zezwoleń, prowadzenia kontroli i ewidencji;
 • odpowiednio przygotowaną kadrą inspektorów i innych specjalistów.

 

 Cele strategiczne:

 • Zwiększenie poziomu zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych w Polsce
 • Rozwój kompetencji do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 9ddc89cecec55eed96c2b03b49a6b925
buttonBJiOR.png 65327969f600bf9348bfa7bd4270fa91
buttonEPUAP.png 1777cb47249294264903869a4f813722
buttonNEWSLETTER.png 4f30f7978c738f657036c002f0672dcd
buttonBIP2.png d83ea5b7e04ce20e8d6d860ba05d22a2
buttonTwitter.png 502b0c21ad783643bb12c0cb7bd778d7