Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 068987f4680dc3e60c27783f30467bc9
orzel.png 09245fb2d777d8ae20d35d7117015b20
pl
en
top news port mstr
 
Misja, wizja i strategia działania
02-04-2015

Wizja:

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Misja:

Państwowa Agencja Atomistyki, poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.

Misję swą PAA realizuje poprzez:

 • sprawowanie państwowego dozoru działalności mogących powodować narażenie na promieniowanie jonizujące;
 • systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej kraju;
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku powstania zdarzeń radiacyjnych;
 • współpracę w celu wypełniania zobowiązań Polski w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z traktatów, konwencji oraz umów międzynarodowych,

dysponując w tym celu:

 • odpowiednimi - krajowymi i międzynarodowymi - instrumentami prawnymi;
 • danymi z systemów monitoringu radiacyjnego;
 • uprawnieniami do wydawania zezwoleń, prowadzenia kontroli i ewidencji;
 • odpowiednio przygotowaną kadrą inspektorów i innych specjalistów.

 

 Cele strategiczne:

 • Wzmacnianie niezależności dozoru jądrowego
 • Zapewnienie efektywnej i transparentnej komunikacjiz interesariuszami
 • Wdrożenie Zintegrowanego systemu zarządzania
 • Rozwój kompetencji do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 889125799a2374cae1594af72dec8333
buttonBJiOR.png e52e91290df6c5764eabd81c5ff966cb
buttonEPUAP.png 0e3104e1af3cd652c94850fde0619b9f
buttonNEWSLETTER.png 609847fa5ba10d15ff072c0791610841
buttonBIP2.png 36b0bd9721e6c36fca9ba92445b1e407
buttonTwitter.png 71a6f36236ca45120c1013394f454c68