Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 924359ea12855c8137373db430b63f77
orzel.png 129ff88c6d792600e49240cac81cb1c1
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 5c3304ad761cf04c3d06276e331ac318
Misja, wizja i strategia działania
04-04-2016

Wizja:

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Misja:

Państwowa Agencja Atomistyki, poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników, społeczeństwa i środowiska.

Misję swą PAA realizuje poprzez:

 • sprawowanie państwowego dozoru działalności mogących powodować narażenie na promieniowanie jonizujące;
 • systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej kraju;
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku powstania zdarzeń radiacyjnych;
 • współpracę w celu wypełniania zobowiązań Polski w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z traktatów, konwencji oraz umów międzynarodowych,

dysponując w tym celu:

 • odpowiednimi - krajowymi i międzynarodowymi - instrumentami prawnymi;
 • danymi z systemów monitoringu radiacyjnego;
 • uprawnieniami do wydawania zezwoleń, prowadzenia kontroli i ewidencji;
 • odpowiednio przygotowaną kadrą inspektorów i innych specjalistów.

 

 Cele strategiczne:

 • Zwiększenie poziomu zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych w Polsce
 • Rozwój kompetencji do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png d6eaddf02e8a4936f2671a43049e6c98
buttonBJiOR.png 1ee9640be477208281cc87da2206cf7e
buttonEPUAP.png 0a7edc4d40889caa4093ebd86ac6774b
buttonNEWSLETTER.png 129c74a4802c0a0394b3bb2c28c3c287
buttonBIP2.png 1ef1de1c5a2362734a8f78a57866f4bf
buttonTwitter.png 91354e2ee55245680799bf9d8b574664