Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png fb089e49aeddd483d60dfed48e0e8976
orzel.png 434f0e09157711ddc8afc9a39344bb91
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 01049efd57648e0d765890d1ddc416ef
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
04-04-2016

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA. Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych obejmują:

  • zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,
  • prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
  • weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),
  • współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego,
  • prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 0b5e2501f187763d86bff056caa9bbe1
buttonBJiOR.png 3bd6d1a5579e33f34f79c521c42d115f
buttonEPUAP.png 9da0485d167ff3b15e3cde04cba62113
buttonNEWSLETTER.png 74b47fa128d4aa62a38cc238ef456391
buttonBIP2.png 1376ae72a8b9e5ffe58bc5502847c436
buttonTwitter.png 00b84cc931d3fe3df6aa0ba442b1673d