Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 062fb5615a5bb0b94335ebc6e9d554b9
orzel.png 1ef6f88e8db1ead644ed390dd5d6c41b
pl
en
top news port mstr
 
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
29-04-2015

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo Atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych CEZAR, stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA. Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych CEZAR obejmują:

  • zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,
  • prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
  • weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),
  • współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego.
  • prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png c5bb882c85bdde17a0ff5875347dc686
buttonBJiOR.png 94509e83ed5ee8a9283e7d06993308f1
buttonEPUAP.png 3a13c730d81b601b296d603813e3ab7f
buttonNEWSLETTER.png db6de374a4ae02b64bd6343b053aa964
buttonBIP2.png 2d1557b8f4263399fd8b4508c7be79f7
buttonTwitter.png 62ab4057cd0a0fa3f82ecd10067e98f6