Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 140b83644ac94d93bdda50346dcde03b
orzel.png 1d77bdac826be0cec98dd4d27fd817c9
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png bc4832ba385131796ac93091981018f9
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
04-04-2016

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA. Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych obejmują:

  • zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,
  • prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
  • weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),
  • współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego,
  • prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png a3fdfe0f611726bfb8f0e9f7e444874e
buttonBJiOR.png d63138088dd02c470683dc7afade9726
buttonEPUAP.png 8cf167d4eb5f03ada6e41b59bb7eb200
buttonNEWSLETTER.png 9da178f83f318cf691938c4b780ab6d3
buttonBIP2.png f9c34f5983211b550578eef423e97960
buttonTwitter.png b553946432e15a169de9c39e175ba656