Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 7c4a47a818aae8ca6a26a692595a9a08
orzel.png 6851b76a7f846a4eda60b129a7c79f82
pl
en
top news port mstr
 
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
04-04-2016

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA. Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych obejmują:

  • zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,
  • prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
  • weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),
  • współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego,
  • prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png 72a6b2456bf23544398de546add4cb1c
buttonBJiOR.png 65c7914f542d4f77f1f5bddf6eb72b71
buttonEPUAP.png 2b9e83cf664e8ae9a10a4603a946b008
buttonNEWSLETTER.png be2fbde6ab51613031b89b6c232f0c5e
buttonBIP2.png 93f8c6296bcb9349eec6c1dbbb0adc86
buttonTwitter.png 82d89fbe637bf81755e9a591bbcb83fd