Aktualności https://paa.gov.pl/aktualnosci.xml 2020-11-20T13:33:24Z Spotkanie Grupy Szefów Europejskich Urzędów Dozoru Radiologicznego 2020-11-20T13:33:24Z https://paa.gov.pl/aktualnosc-586-spotkanie_grupy_szefow_europejskich.html Cykliczne spotkania Grupy Szefów Europejskich Urzędów Dozoru Radiologicznego HERCA (z ang. Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) są jednymi z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych poświęconych ochronie radiologicznej... Prezes PAA na spotkaniu międzynarodowego Forum Współpracy Dozorowej 2020-11-19T09:42:10Z https://paa.gov.pl/aktualnosc-585-prezes_paa_na_spotkaniu.html Prezes PAA dr Łukasz Młynarkiewicz oraz Wiceprezes Andrzej Głowacki wzięli udział w spotkaniu międzynarodowego Forum Współpracy Dozorowej (RCF, ang. Regulatory Cooperation Forum). Spotkanie odbyło się w dniach 17-18 listopada 2020 r. Pierwsze posiedzenie Rady Gubernatorów z udziałem Polski 2020-11-16T15:26:40Z https://paa.gov.pl/aktualnosc-584-pierwsze_posiedzenie_rady_gubernatorow.html Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Rady Gubernatorów IAEA z udziałem Polski. W spotkaniu on-line bierze udział między innymi Pani Ambasador Dominika Krois, Stała Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych... Polska w Radzie Gubernatorów IAEA 2020-11-16T08:02:42Z https://paa.gov.pl/aktualnosc-583-polska_w_radzie_gubernatorow_iaea.html Ambasador Dominika Krois, Stała Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu, złożyła swoje pełnomocnictwo do reprezentowania Polski w Radzie Gubernatorów IAEA kadencji 2020-2022. Jej pierwszym... Spotkanie plenarne ENSREG 2020-11-17T13:20:21Z https://paa.gov.pl/aktualnosc-582-spotkanie_plenarne_ensreg.html W dniach 9-10 listopada 2020 odbyło się spotkanie plenarne Europejskiej Grupy Regulatorów Jądrowych ENSREG. Polskę reprezentowali: Prezes Państwowej Agencji Atomistyki dr Łukasz Młynarkiewicz oraz Wiceprezes Andrzej Głowacki. Europejski Dzień Radonu 2020-11-07T06:47:30Z https://paa.gov.pl/aktualnosc-580-europejski_dzien_radonu.html Kolejny już raz w rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, obchodzimy Europejski Dzień Radonu. Ustanowiony został w 2015 r. z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Radonowego (European Radon Association) i ma na celu zwiększenie świadomości na... Akademia Onkologii Nuklearnej 2020-11-07T06:42:08Z https://paa.gov.pl/aktualnosc-581-akademia_onkologii_nuklearnej.html O postępach w zakresie medycyny nuklearnej dyskutujowali uczestnicy Akademii Onkologii Nuklearnej organizowanej przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Wydarzenie obyło się w dniach 5-6 listopada... Odwołane wszystkie egzaminy do końca roku 2020-11-04T13:05:43Z https://paa.gov.pl/aktualnosc-577-odwolane_wszystkie_egzaminy_do_konca.html Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że wszystkie egzaminy na stanowisko inspektora ochrony radiologicznej oraz na uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony... Ograniczenie funkcjonowania biura w Jeleniej Górze 2020-11-04T13:55:57Z https://paa.gov.pl/aktualnosc-576-ograniczenie_funkcjonowania_biura_w.html Informujemy, że w związku ze stanem epidemii biuro PAA w Jeleniej Górze będzie obsługiwało interesantów w każdy wtorek i czwartek. W pozostałe dni tygodnia obsługa interesantów w biurze w Jeleniej Górze zostaje wstrzymana. PAA na posiedzeniu WENRA 2020-11-04T11:00:00Z https://paa.gov.pl/aktualnosc-578-paa_na_posiedzeniu_wenra.html O harmonizacji wymogów bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowych w Europie oraz wymianie doświadczeń rozmawiają szefowie europejskich dozorów jądrowych w trakcie posiedzenia plenarnego Zachodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Regulatorów Jądrowych WENRA. W...